Triton CLIQ - Sikkerhet i 3 nivåer

/global/scaled/5616x2443x0x951x1000x435/Local-assaabloyopeningsolutionsNO-Illustrasjonsfoto-Kontorbygg_COLOURBOX10517350.jpg

Triton CLIQ er en elektromekanisk sylinder for store og eller komplekse låssystemer, hvor det er ønskelig med hyppig styring av enkelte nøklers adgangsrettigheter. Triton CLIQ passer også bra der det er viktig at mistede nøkler kan fjernes umiddelbart fra systemet.

Triton CLIQ har elektromekanisk sikkerhet hvor det i tillegg til mekaniske sylinderstifter også er elektronikk i sylinderen. Denne kommuniserer med tilsvarende elektronikk i nøkkelen. Sylinderen kan således bare åpnes av en nøkkel som både har riktig mekanisk og elektronisk kode. 


CLIQ-teknologien ivaretar høy sikkerhet uansett hvor mange endringer som gjøres og uansett antall utvidelser av sylindere eller nøkler i låssystemet. Triton CLIQ gir kontroll over alle nøklene i låssystemet. Det er enkelt å oppgradere og skreddersy ved endringer i organisasjonen.

Triton CLIQ-sylindere har de samme målene som tilsvarende mekaniske sylindere. Det er ikke nødvendig med ekstern strømforsyning, da batteriet sitter i nøkkelhodet. Triton CLIQ-sylindere oppfyller alle FG sine krav til sylindere i henhold til NS 3620 og NS-EN 1303. Dette betyr at sylindrene motstår kraftige mekaniske angrep. Nøklene er patentbeskyttet. Dette, sammen med krypterte elektroniske koder, gjør uønsket kopiering tilnærmet umulig.

Les mer om CLIQ her. Les mer om CLIQ Remote her.


Triton +


Triton+ er en høysikkerhetssylinder, anbefales brukt i byggets skallsikring og andre viktige innvendige dører. Triton+ er borbeskyttet og oppfyller alle FG krav.

Høysikkerhetssylinderen Triton+ er konstruert for å gi den beste beskyttelse mot innbrudd. En unik konstruksjon med sylinderstifter med doble spisser og variabel dybde, unik parasentrisk profil, samt 5 sidestifter gjør sylinderen svært motstandsdyktig mot manipulasjon.

Triton

Den noe enklere Triton-sylinderen, er for bruk i innvendige dører. Sylinderen har samme teknologi og utførelse som Triton+, men leveres uten borbeskyttelse. En kombinasjon av Triton+ og Triton gir deg et trygt og kostnadseffektivt låssystem. Alle ytterdører og viktige innerdører utstyres med Triton+ og de resterende innerdørene med Triton. Triton kan kombineres med Triton CLIQ, slik at man oppnår total fleksibilitet via elektronisk programmering.