SNAP

/global/scaled/1000x436x178x350x1000x435/Other-triovingNO-SYLINDERE - ESPEN-SNAP-DP04.jpg

ASSA ABLOY SNAP er et dataprogram for håndtering av nøklene i et hvilket som helst låssystem.

Et låssystem fungerer ikke bra hvis det ikke er full kontroll over nøklene. Når nøklene er ute av kontroll kan ikke sikkerheten opprettholdes.


Det er fire hovedspørsmål gjeldende nøkkeladministrasjon som det er viktig å alltid stille seg:
1. Hvilke nøkler som er utlevert?
2. Hvem har disse nøkler?
3. Hvor passer de?
4. Når skal de eventuelt leveres inn?


Nøkkeladministrasjon er tidkrevende, når det blir gjort manuelt, og manuell håndtering øker risikoen for feil. Med ASSA ABLOY SNAP får du mye bedre kontroll over ditt låssystem.

Programmet innholder de mest grunnleggende funksjonene, f.eks.:
• Opprette og håndtere personregister
• Inn- og utlevering av nøkler
• Purringer
• Finne hvor en nøkkel passer
• Finne hvilke nøkler som åpner en valgt sylinder
• Utskrift av rapporter