Låssystemet CLIQ Remote

Fundamentet i CLIQ og CLIQ Remote låssystemer er verdens sikreste mekaniske låssystem: ASSA ABLOY Triton.

Det mekaniske sperresystemet
En Triton låssylinder består av to rekker med stifter, som er lagt i en kode som hakkene på nøkkelen skal passe til for å kunne låse opp. De mange stiftene gir mulighet for et stort antall nøkkelkombinasjoner. Denne mekaniske kodingen er fundamentet i CLIQ og CLIQ Remote.

De elektroniske fordelene
I tillegg til den mekaniske koden er det en elektronisk kode i CLIQ og CLIQ Remote. Låssylinderen må gjenkjenne begge koder for å låse opp. Den elektroniske koden gir en rekke fordeler, blant annet kan en låssylinder umiddelbart kodes om, slik at bestemte nøkler ikke lenger har adgang.Det kan også gis tidsbegrenset adgang for f.eks en håndverker.

Forskjellen på CLIQ og CLIQ Remote
Begge er låssystemer med mekanisk og elektronisk kode. Hvis man ønsker å endre adgangstillatelsen ved en dør med et CLIQ låssystem, benytter man en programmeringsnøkkel ved døren, slik at låsen får nye opplysninger om hvilke nøkler som skal gi adgang.
Med et CLIQ Remote låssystem kan omprogrammeringen foretas fra en PC med adgang til CLIQ Web Manager. Nøklene holdes oppdatert via en Wall-PD/oppdateringsenhet og kan ha innebygget krav på hvor ofte de skal skal være innom en Wall-PD og revalideres for å fortsatt ha adgang i systemet. Wall-PDer har kontakt med CLIQ Remote over Internett. Det benyttes kryptert kommunikasjon.


Sammenligning CLIQ Remote og CLIQ

 

CLIQ Remote

CLIQ

 

 

 

Programvare

Skytjenesten administreres hos ASSA ABLOY, som drifter og tar backup av systemet.
CLIQ Connect og sertifikat installeres på administratorens PC.

Låssystemet nåes via Internett.

Lokalt på PC eller server

 

 

 

Mekaniske nøkler

Ja, mulig i systemet

Ja, mulig i systemet

 

 

 

Kan nøkkelen kodes ut automatisk?

Ja

Ja, men krever programmering hos administratoren hver gang.

 

 

 

Kan nøkkelen oppdateres på avstand?

Ja

Nei

 

 

 

Kan nøkkelen tildeles adgang på bestemte tidspunkter?

Ja, tidsskjema og ukedager – og til hver enkelt sylinder.

Ja, med en start-tid og stopp-tid

 

 

 

Lagres historikk  både i sylindere og nøkler?

Ja

Nei