CLIQ Remote

/global/scaled/5184x2256x0x412x1000x435/Local-assaabloyopeningsolutionsNO-Produkter-Sylindere-CLIQ REMOTE-KURS BILDE 5.jpg

-fjernstyrt låssystem

CLIQ Remote kombinerer det beste fra det tradisjonelle, mekaniske låssystemet med ny teknologi på en elektronisk avansert plattform.


CLIQ Remote er spesielt velegnet til virksomheter der er behov for sikker avlåsning på et geografisk spredt område.

Konstant høy sikkerhet
CLIQ Remote har høyeste grad sikkerhet. Låssystemet er basert på den mekaniske plattformen ASSA ABLOY Triton som er sertifisert iht. EN 1303:2005 og FG- godkjent i høyeste sikkerhetskategori. Nøklene er patenterte, hvilket betyr at de ikke kan kopieres av uvedkommende. Den elektroniske kodingen gjør sikkerheten komplett, fordi en bortkommet eller uønsket nøkkel kan kodes ut. Det er ikke lenger nødvendig å rekvirere en låsesmed for å kode om låsen, og usikkerhet i ventetiden er derfor heller ikke et problem lenger.
All kommunikasjon mellom nøkkel og sylinder er kryptert etter gjeldende standarder.
Dermed opprettholdes en konstant høy sikkerhet i låssystemet.