Adgangskontroll i sanntid

/global/scaled/2500x1088x0x106x1000x435/Local-assaabloyopeningsolutionsNO-Produkter-SMARTair-Bilder-SMARTair_Solution_1200x600_Wireless_ARQ_NOR.jpg

Kontroller og overvåk adgangssystemet i sanntid, uansett størrelse

SMARTair Wireless Online gir maksimal systemkapasitet for store, travle bygninger med mange dører og brukere, eller lokaler i alle størrelser der adgangskontroll i sanntid er et krav.

Kommunikasjon mellom trådløse enheter og systemprogrammet er automatisert og kryptert med trådløse HUBer. Hver HUB kan håndtere opptil 30 dører innen 30 meters rekkevidde. Med SMARTair Wireless Online kan sikkerhetsorganisasjonen oppdatere brukernes adgangsrettigheter, overvåkelse aktivitet i sanntid for enhver lås i anlegget eller åpne dører eksternt.

Ved konfigurasjonsendringer i programmet, distribueres endringene umiddelbart til de trådløse dørenhetene slik at dørene senere fortsatt fungerer ved kommunikasjonsbrudd med programvaren eller tilknyttet HUB.

SMARTair Wireless Online tilbyr også avansert nødfunksjonalitet:

  • Automatisk låsing av dørene.
  • Midlertidig blokkering av leserne slik at normalt gyldige ID-nøkler ikke fungerer.
  • Opplåsing av dører, eksempelvis ved en aktivert brannalarm.


Last ned vår SMARTair Wireless Online-brosjyre

eller

Les mer om SMARTair her