SMARTair programvare

/global/scaled/1000x435x32x147x1000x435/Local-assaabloyopeningsolutionsNO-Produkter-SMARTair-Bilder-SMARTair_benefit_flexible.jpg

For det ultimate innen adgangsfleksibilitet gjør SMARTair programvaren det mulig å administrere systemet fra hvilken som helst enhet. Administrer alle brukere og dører i det plattform-uavhengige grensesnittet Web Manager eller i administrasjonsprogrammet for Microsoft operativsystem. Vi hevder SMARTair har den mest intuitive administrasjonsløsningen for adgangskontroll på markedet. Den gir fleksibilitet og - om nødvendig - sanntidskontroll til enhver installasjon. Enkle utvidelsesmuligheter, en sentral SMARTair-filosofi, er midt i hjertet av brukeropplevelsen.

Med SMARTair settes sikkerhetsstaben i full kontroll over all adgang i anlegget. Den sikre klient-serverarkitekturen med webtjenester tillater systemadministrasjon fra praktisk talt alle enheter - PC, nettbrett eller smarttelefon - og fra flere lokasjoner. Det er ikke behov for tilstedeværelse på anlegget for å administrere systemet.

Med SMARTair programvaren kan sikkerhetsstaben administrere kalender- og tidsbaserte adgangsrettigheter for ulike brukergrupper. Systemet tilbyr kontinuerlig fleksibilitet; enkelt å legge til nye brukere, oppdatere adgang for eksisterende brukere, gjøre endringer i kalendere og tidsfunksjoner for dørene.

Med SMARTair kan du enkelt kombinere forskjellige dørløsninger innenfor samme installasjon. For eksempel kan ytterdører utstyres med Wireless Online-funksjonalitet, mens noen interne dører hvor det er utfordrende med trådløs kommunikasjon kan utstyres med Update on Card Offline-enheter. Ett enkelt program styrer alt.

SMARTair HOTEL, en egen programvareløsning for hoteller, overnattingssteder og utleieobjekter benytter de samme dørenhetene og Web Manager-grensesnittet. Forskjellen er at administrasjonsprogrammet er tilpasset bruk i en resepsjon og at dørene kategoriseres kun for ansatte, utleieobjekter og fellesdører for både ansatte og gjester. Resepsjonen administrerer inn- og utsjekking av gjester i adminstrasjonsprogrammet, mens sikkerhetsstaben administrerer de ansattes adgang i Web Manager-grensesnittet.

SMARTair innehar også et funksjonelt API for 3.part programvare, slik at systemet enkelt kan integreres med eksempelvis ulike bookingløsninger på markedet.