Redningstjenestene

SHARELOCK innen redningstjenestene

Redningstjenester rykker ofte ut ved alarm fra bedrifter og organisasjoner. Dersom utrykningen medfører at brannfolkene må bryte seg inn, kan store verdier gå tapt. En måte å avhjelpe dette på er å sette opp en nøkkelboks. Dette settes opp i tilknytning til de respektive lokalene, og nøkler eller adgangskort kan hentes ut ved behov.

Som et alternativ kan man installere SHARELOCK™ med en CLIQ® Remote-sylinder til den eksisterende sylinderen. Redningstjenesten slipper da administrasjon for å få hentet ut en hovednøkkel, og eiendomsbesitteren slipper å gi fra seg noen nøkler. 

Slik fungerer det:

  1. SHARELOCK™ kombinerer servicesylinderen med brukersylinderen, som monteres i tråd med funksjonskrav – mekanisk eller elektromekanisk.
  2. Redningstjenesten benytter sin servicenøkkel, enten mekanisk  eller CLIQ® Remote, og får da tidsbegrenset og kontrollert adgang.
  3. Eiendomsbesitteren benytter sin vanlige, eksisterende nøkkel.
  4. Alle hendelser logges i CLIQ® Remote og kan følges av administrator.
  5. Administrator kan styre alle adgangsrettigheter og se logger når CLIQ® Remote benyttes som servicenøkkel.


Tilpasset flere ulike bransjer

Avfall og gjenvinning

Ved å montere SHARELOCK™, kan entreprenører benytte et helt frittstående system med samme nøkkel til alle områder. Ønsker man funksjoner som sporbarhet, dynamiske adgangsrettigheter og loggfunksjonalitet, kan SHARELOCK™ benyttes med CLIQ® Remote.

Les mer om SHARELOCK innen avfall og gjenvinning

Data, infrastruktur, energi og vann

Ved å montere SHARELOCK™ kan serviceteknikere benytte et fullstendig frittstående system med én og samme nøkkel til alle områder. Dersom funksjoner som sporbarhet, dynamiske adgangsrettigheter og loggfunksjonalitet er nødvendige, kan SHARELOCK™ benyttes med CLIQ® Remote.

Les mer om SHARELOCK for data, infrastruktur, energi og vann

Helse og omsorg

Hjemmehjelpen kan få adgang ved hjelp av en nøkkel og SHARELOCK™ i et frittstående system, der kun hjemmehjelpen har adgang. Dersom tilleggsfunksjoner som sporbarhet, adgangsrettigheter og loggfunksjonalitet trengs, benytter man SHARELOCK™ med CLIQ® Remote. De pleietrengende og deres nærmeste benytter den eksisterende nøkkelen som vanlig.

Les mer om SHARELOCK innen helse og omsorg

Tekniske rom

Vaktmestere kan benytte sin hovednøkkel med mekanisk eller digital sylinder. Samtidig kan entreprenører benytte SHARELOCK™ med et frittstående system, der kun entreprenøren har adgang. Er funksjoner som sporbarhet, dynamiske adgangsrettigheter og loggfunksjonalitet viktige, kan SHARELOCK™ benyttes med CLIQ® Remote.

Les mer om SHARELOCK for tekniske rom