Helse og omsorg

SHARELOCK innen helse og omsorg

Det å overlate nøkler til hjemmehjelpen er en utfordring for kommuner, helsetjenestebedrifter og utgjør samtidig en sikkerhetsrisiko for den pleietrengende. Vi tilbyr SHARELOCK™, som gjør at det eksisterende mekaniske låshuset fortsatt kan benyttes. SHARELOCK™ monteres sammen med dørens eksisterende sylinder – uten inngrep eller endring hverken i døren eller det eksisterende låssystemet. Brukeren benytter låsen på nøyaktig samme måte som før.

Hjemmehjelpen håndterer alle de pleietrengende sine låser ved hjelp av kun én nøkkel sammen med SHARELOCK™ i et frittstående system, der kun hjemmehjelpen har adgang. Dersom funksjoner som sporbarhet, adgangsrettigheter og loggfunksjonalitet er nødvendige, benytter man SHARELOCK™ med  CLIQ® Remote. De pleietrengende og deres nærmeste benytter sin eksisterende nøkkel som vanlig.

Slik fungerer det:

  1. SHARELOCK™ kombinerer servicesylinderen med brukersylinderen, som monteres i tråd med funksjonskrav – mekanisk eller elektromekanisk.
  2. Hjemmehjelpen benytter sin servicenøkkel, enten mekanisk eller CLIQ® Remote, og får da tids- og adgangskontrollert tilgang.
  3. Eiendomsbesitteren benytter sin vanlige, eksisterende nøkkel.
  4. Alle hendelser logges i CLIQ® Remote og kan følges av administrator.
  5. Administrator kan styre alle adgangsrettigheter og se logger når CLIQ® Remote benyttes som servicenøkkel.


Tilpasset flere ulike bransjer

Avfall og gjenvinning

Ved å montere SHARELOCK™, kan entreprenører benytte et helt frittstående system med samme nøkkel til alle områder. Ønsker man funksjoner som sporbarhet, dynamiske adgangsrettigheter og loggfunksjonalitet, kan SHARELOCK™ benyttes med CLIQ® Remote.

Les mer om SHARELOCK innen avfall og gjenvinning

Redningstjenesten

Nå behøver du ikke lenger sette opp separate nøkkelbokser for redningspersonell. Istedenfor kan du benytte SHARELOCK™ med et frittstående system, der kun redningspersonell gis adgang. Ønsker man funksjoner som sporbarhet, dynamiske adgangsrettigheter og loggfunksjonalitet, kan SHARELOCK™ benyttes med CLIQ® Remote.

Les mer om SHARELOCK innen redningstjensten

Data, infrastruktur, energi og vann

Ved å montere SHARELOCK™ kan serviceteknikere benytte et fullstendig frittstående system med én og samme nøkkel til alle områder. Dersom funksjoner som sporbarhet, dynamiske adgangsrettigheter og loggfunksjonalitet er nødvendige, kan SHARELOCK™ benyttes med CLIQ® Remote.

Les mer om SHARELOCK for data, infrastruktur, energi og vann

Tekniske rom

Vaktmestere kan benytte sin hovednøkkel med mekanisk eller digital sylinder. Samtidig kan entreprenører benytte SHARELOCK™ med et frittstående system, der kun entreprenøren har adgang. Er funksjoner som sporbarhet, dynamiske adgangsrettigheter og loggfunksjonalitet viktige, kan SHARELOCK™ benyttes med CLIQ® Remote.

Les mer om SHARELOCK for tekniske rom