Tekniske rom

SHARELOCK for tekniske rom

Følsomme områder som heiser og el-sentraler inneholder kritiske styringsfunksjoner som elektrisitet, bredbånd og ventilasjon. Disse må beskyttes. SHARELOCK™ tilbyr din lokale tekniker og eksterne entreprenører trygg og effektiv nøkkelstyring. Med SHARELOCK™ får du kontroll over hvem som har adgang til tekniske områder.

Med kombinasjonen SHARELOCK™ og CLIQ® Remote kan eksterne entreprenører benytte et helt frittstående, digitalt system med tidsstyrt adgang og full sporbarhet, samtidig som lokale teknikere kan benytte sin hovednøkkel og mekanisk eller digitale sylinder.

Slik fungerer det:

  1. SHARELOCK™ kombinerer servicesylinderen med brukersylinderen, som monteres i tråd med funksjonskrav – mekanisk eller elektromekanisk.
  2. Teknikeren benytter for eksempel sin servicenøkkel, enten mekanisk   eller CLIQ® Remote, og får da tidsbegrenset og kontrollert adgang.
  3. Eiendomsbesitteren benytter sin vanlige, eksisterende nøkkel.
  4. Alle hendelser logges i CLIQ® Remote og kan følges av administrator.
  5. Administrator kan tidsstyre alle adgangsrettigheter og se logger når CLIQ® Remote benyttes som servicenøkkel.

 


Tilpasset flere ulike bransjer

Avfall og gjenvinning

Ved å montere SHARELOCK™, kan entreprenører benytte et helt frittstående system med samme nøkkel til alle områder. Ønsker man funksjoner som sporbarhet, dynamiske adgangsrettigheter og loggfunksjonalitet, kan SHARELOCK™ benyttes med CLIQ® Remote.

Les mer om SHARELOCK innen avfall og gjenvinning

Redningstjenesten

Nå behøver du ikke lenger sette opp separate nøkkelbokser for redningspersonell. Istedenfor kan du benytte SHARELOCK™ med et frittstående system, der kun redningspersonell gis adgang. Ønsker man funksjoner som sporbarhet, dynamiske adgangsrettigheter og loggfunksjonalitet, kan SHARELOCK™ benyttes med CLIQ® Remote.

Les mer om SHARELOCK innen redningstjensten

Data, infrastruktur, energi og vann

Ved å montere SHARELOCK™ kan serviceteknikere benytte et fullstendig frittstående system med én og samme nøkkel til alle områder. Dersom funksjoner som sporbarhet, dynamiske adgangsrettigheter og loggfunksjonalitet er nødvendige, kan SHARELOCK™ benyttes med CLIQ® Remote.

Les mer om SHARELOCK for data, infrastruktur, energi og vann

Helse og omsorg

Hjemmehjelpen kan få adgang ved hjelp av en nøkkel og SHARELOCK™ i et frittstående system, der kun hjemmehjelpen har adgang. Dersom tilleggsfunksjoner som sporbarhet, adgangsrettigheter og loggfunksjonalitet trengs, benytter man SHARELOCK™ med CLIQ® Remote. De pleietrengende og deres nærmeste benytter den eksisterende nøkkelen som vanlig.

Les mer om SHARELOCK innen helse og omsorg