Avfall og gjenvinning

SHARELOCK innen avfall og gjenvinning

Avfallshåndtering er en kompleks virksomhet. Før overlot eiendomsbesittere fysiske nøkler til entreprenører. Fordi flere forskjellige entreprenører trenger adgang til samme område, er det mange nøkler i omløp. Dette innebærer en økt sikkerhetsrisiko for eiendomsbesittere, bedrifter og beboere. Dessuten tvinges entreprenørene til å håndtere mange fysiske nøkler.

Ved å montere SHARELOCK™ kan entreprenører benytte et fullstendig frittstående system med én og samme nøkkel til alle områder. Dersom funksjoner som sporbarhet, dynamiske adgangsrettigheter og loggfunksjonalitet er nødvendige, kan SHARELOCK™ benyttes med  CLIQ® Remote. På denne måten vet eiendomsbesitterne at entreprenørene kun har adgang når de skal utføre et oppdrag. Alle adganger logges i sylinderen, og tapte nøkler kan enkelt sperres. 

Slik fungerer det:

  1. SHARELOCK™ kombinerer servicesylinderen med brukersylinderen, som monteres i tråd med funksjonskrav – mekanisk eller elektromekanisk.
  2. Entreprenører benytter sin servicenøkkel, enten mekanisk eller CLIQ® Remote, og får da tids- og kontrollert adgang.
  3. Eiendomsbesitteren benytter sin vanlige, eksisterende nøkkel.
  4. Alle hendelser logges i CLIQ® Remote og kan følges av administrator.
  5. Administrator kan styre alle adgangsrettigheter og se logger når CLIQ® Remote benyttes som servicenøkkel.


Tilpasset flere ulike bransjer

Redningstjenesten

Nå behøver du ikke lenger sette opp separate nøkkelbokser for redningspersonell. Istedenfor kan du benytte SHARELOCK™ med et frittstående system, der kun redningspersonell gis adgang. Ønsker man funksjoner som sporbarhet, dynamiske adgangsrettigheter og loggfunksjonalitet, kan SHARELOCK™ benyttes med CLIQ® Remote.

Les mer om SHARELOCK innen redningstjensten

Data, infrastruktur, energi og vann

Ved å montere SHARELOCK™ kan serviceteknikere benytte et fullstendig frittstående system med én og samme nøkkel til alle områder. Dersom funksjoner som sporbarhet, dynamiske adgangsrettigheter og loggfunksjonalitet er nødvendige, kan SHARELOCK™ benyttes med CLIQ® Remote.

Les mer om SHARELOCK for data, infrastruktur, energi og vann

Helse og omsorg

Hjemmehjelpen kan få adgang ved hjelp av en nøkkel og SHARELOCK™ i et frittstående system, der kun hjemmehjelpen har adgang. Dersom tilleggsfunksjoner som sporbarhet, adgangsrettigheter og loggfunksjonalitet trengs, benytter man SHARELOCK™ med CLIQ® Remote. De pleietrengende og deres nærmeste benytter den eksisterende nøkkelen som vanlig.

Les mer om SHARELOCK innen helse og omsorg

Tekniske rom

Vaktmestere kan benytte sin hovednøkkel med mekanisk eller digital sylinder. Samtidig kan entreprenører benytte SHARELOCK™ med et frittstående system, der kun entreprenøren har adgang. Er funksjoner som sporbarhet, dynamiske adgangsrettigheter og loggfunksjonalitet viktige, kan SHARELOCK™ benyttes med CLIQ® Remote.

Les mer om SHARELOCK for tekniske rom