En dør, flere åpningsmuligheter

Oppdag SHARELOCK

Med SHARELOCK™ i eiendommen kan nøkler fra forskjellige låssystemer benyttes i én og samme lås – uten inngrep hverken i døren, låskassen eller det eksisterende låssystemet. Løsningen håndterer nøkler på en smidig måte for bransjer som omsorg, redningstjenester, renhold og infrastrukturvirksomheter, og kan utstyres med sporbarhet, dynamiske adgangsrettigheter og loggfunksjonalitet takket være kombinasjonen av SHARELOCK™ og CLIQ® Remote.

Én dør – flere måter å låse opp på

SHARELOCK™ gir deg flere varianter av sylinderkombinasjoner enn noen annen løsning..

SHARELOCK™ tilbys med:

  • Mekanisk sylinder, både i bruker- og servicesylinder.
  • Mekanisk sylinder som brukersylinder og CLIQ® Remote i servicesylinder.
  • Digital/elektromekanisk sylinder som brukersylinder og CLIQ® Remote i servicesylinderen.
  • Runde eller ovale sylindere som brukersylinder

CLIQ® Remote – elektromekanisk avlåsing

Øk produktiviteten og sikkerheten, og reduser kostnadene. CLIQ® Remote gir deg en individuell tilpasset løsning.

Les mer om CLIQ® Remote

Nøkkelkontroll

Nøkkelen kan være tidsstyrt, sporbar og håndteres digitalt gjennom CLIQ® Remote. For eiendomsbesittere innebærer dette full kontroll på nøkler og mulighet til å spore adganger.

Mindre logistikk

SHARELOCK™ reduserer du logistikken rundt nøkkelhåndtering – noe som gjør mindre miljøpåvirkning til en av de positive effektene.

Sikkerheten først

Høy sikkerhet og sikkerhetsklassifisering som våre øvrige produkter. Med SHARELOCK™ installert i eiendommen, oppfylles alle krav som stilles til dørmiljøet.

Bygg videre på det eksisterende nøkkelsystemet

Av økonomiske og praktiske grunner kan det være smart å bygge videre på det låssystemet du har i dag. Monter eksisterende sylindere i SHARELOCK™ og kompletter med servicesylindere for de som skal ha adgang. Du kan enkelt demontere SHARELOCK™, dersom behovene skulle endre seg. Dør og låskasse gjenopprettes enkelt uten å påvirke noen av delene.

Lisensierte partnere hjelper deg

ASSA ABLOY Opening Solutions’ store nettverk av dyktige lisensierte forhandlere over hele landet. Du finner en nær deg.

Slik fungerer det!

  1. SHARELOCK™ kombinerer servicesylinderen med brukersylinderen, som monteres i tråd med funksjonskrav, mekanisk eller elektromekanisk.
  2. Eksterne aktører benytter for eksempel sin CLIQ®-nøkkel, som har tidsstyrt adgang.
  3. Eiendomsbesitteren benytter sin eksisterende nøkkel.
  4. Alle adganger via CLIQ®-sylinder registreres og kan følges av administrator.


Tilpasset flere ulike bransjer

Avfall og gjenvinning

Ved å montere SHARELOCK™, kan entreprenører benytte et helt frittstående system med samme nøkkel til alle områder. Ønsker man funksjoner som sporbarhet, dynamiske adgangsrettigheter og loggfunksjonalitet, kan SHARELOCK™ benyttes med CLIQ® Remote.

Les mer om SHARELOCK innen avfall og gjenvinning

Redningstjenesten

Nå behøver du ikke lenger sette opp separate nøkkelbokser for redningspersonell. Istedenfor kan du benytte SHARELOCK™ med et frittstående system, der kun redningspersonell gis adgang. Ønsker man funksjoner som sporbarhet, dynamiske adgangsrettigheter og loggfunksjonalitet, kan SHARELOCK™ benyttes med CLIQ® Remote.

Les mer om SHARELOCK innen redningstjensten

Data, infrastruktur, energi og vann

Ved å montere SHARELOCK™ kan serviceteknikere benytte et fullstendig frittstående system med én og samme nøkkel til alle områder. Dersom funksjoner som sporbarhet, dynamiske adgangsrettigheter og loggfunksjonalitet er nødvendige, kan SHARELOCK™ benyttes med CLIQ® Remote.

Les mer om SHARELOCK for data, infrastruktur, energi og vann

Helse og omsorg

Hjemmehjelpen kan få adgang ved hjelp av en nøkkel og SHARELOCK™ i et frittstående system, der kun hjemmehjelpen har adgang. Dersom tilleggsfunksjoner som sporbarhet, adgangsrettigheter og loggfunksjonalitet trengs, benytter man SHARELOCK™ med CLIQ® Remote. De pleietrengende og deres nærmeste benytter den eksisterende nøkkelen som vanlig.

Les mer om SHARELOCK innen helse og omsorg

Tekniske rom

Vaktmestere kan benytte sin hovednøkkel med mekanisk eller digital sylinder. Samtidig kan entreprenører benytte SHARELOCK™ med et frittstående system, der kun entreprenøren har adgang. Er funksjoner som sporbarhet, dynamiske adgangsrettigheter og loggfunksjonalitet viktige, kan SHARELOCK™ benyttes med CLIQ® Remote.

Les mer om SHARELOCK for tekniske rom