Data, infrastruktur, energi og vann

SHARELOCK for data, infrastruktur, energi og vann

Ved å montere SHARELOCK™ kan serviceteknikere benytte et fullstendig frittstående system med én og samme nøkkel til alle områder. Dersom funksjoner som sporbarhet, dynamiske adgangsrettigheter og loggfunksjonalitet er nødvendige, kan SHARELOCK™ benyttes med  CLIQ® Remote. 

Slik fungerer det:

  1. SHARELOCK™ kombinerer servicesylinderen med brukersylinderen, som monteres i tråd med funksjonskrav – mekanisk eller elektromekanisk.
  2. Teknikeren benytter sin servicenøkkel, enten mekanisk eller CLIQ® Remote, og får da tidsbegrenset og kontrollert adgang.
  3. Eiendomsbesitteren benytter sin vanlige, eksisterende nøkkel.
  4. Alle hendelser logges i CLIQ® Remote og kan følges av administrator.
  5. Administrator kan styre alle adgangsrettigheter og se logger når CLIQ® Remote benyttes som servicenøkkel.


Tilpasset flere ulike bransjer

Avfall og gjenvinning

Ved å montere SHARELOCK™, kan entreprenører benytte et helt frittstående system med samme nøkkel til alle områder. Ønsker man funksjoner som sporbarhet, dynamiske adgangsrettigheter og loggfunksjonalitet, kan SHARELOCK™ benyttes med CLIQ® Remote.

Les mer om SHARELOCK innen avfall og gjenvinning

Redningstjenesten

Nå behøver du ikke lenger sette opp separate nøkkelbokser for redningspersonell. Istedenfor kan du benytte SHARELOCK™ med et frittstående system, der kun redningspersonell gis adgang. Ønsker man funksjoner som sporbarhet, dynamiske adgangsrettigheter og loggfunksjonalitet, kan SHARELOCK™ benyttes med CLIQ® Remote.

Les mer om SHARELOCK innen redningstjensten

Helse og omsorg

Hjemmehjelpen kan få adgang ved hjelp av en nøkkel og SHARELOCK™ i et frittstående system, der kun hjemmehjelpen har adgang. Dersom tilleggsfunksjoner som sporbarhet, adgangsrettigheter og loggfunksjonalitet trengs, benytter man SHARELOCK™ med CLIQ® Remote. De pleietrengende og deres nærmeste benytter den eksisterende nøkkelen som vanlig.

Les mer om SHARELOCK innen helse og omsorg

Tekniske rom

Vaktmestere kan benytte sin hovednøkkel med mekanisk eller digital sylinder. Samtidig kan entreprenører benytte SHARELOCK™ med et frittstående system, der kun entreprenøren har adgang. Er funksjoner som sporbarhet, dynamiske adgangsrettigheter og loggfunksjonalitet viktige, kan SHARELOCK™ benyttes med CLIQ® Remote.

Les mer om SHARELOCK for tekniske rom