Generelle vilkår

Disse generelle vilkårene (”Generelle vilkår”) gjelder for ASSA ABLOYS levering av digitale tjenester til Kunden og gjelder sammen med vilkårene i det utferdigede Ordreskjemaet, samt øvrige bilag som angis i dette.


I Ordreskjemaet angis de digitale tjenestene som Kunden, ved hjelp av en Partner, har bestilt og som ASSA ABLOY skal levere til Kunden. De Generelle vilkårene sammen med bilag 1–3 og de utferdigede Ordreskjemaene omtales samlet som ”Avtalen”. Ved å elektronisk signere Avtalen og tilhørende Ordreskjema bekrefter du at du har lest og godkjenner vilkårene i Avtalen og godkjenner for Kundens regning å være bundet av vilkårene.