Trigger

Funksjon for å aktivere utgangsenheter når den valgte hendelsen fra den valgte kilden inntreffer.

Bruksområde

Funksjon for å aktivere utgangsenheter når den valgte hendelsen fra den valgte kilden inntreffer.

Egenskaper

Inkludert fra starten i ARX Standard, Advanced og Professional.

Funksjon

Administratøren kan velge hvilken hendelse Triggern skal svare på, enten en hendelse på døren eller av en operatør i tilgangskontrollsystemet. Når du aktiverer Triggerfunksjonen, kan enten en eller flere reléer styres, eller en eller flere e-postmeldinger kan sendes til valgte adresser. Det er også mulig å lage evakueringslister via Triggers.