ARX ​​er et sikkerhetssystem med adgangskontroll og alarmer

Når du velger å investere i et sikkerhetssystem, bør du ikke føle deg låst til én løsning, men være i stand til å vokse med systemet ditt på en godt tilpasset måte og også vite at det er fremtidssikkert.

Med alarmer i ARX skapes ytterligere fordeler ettersom ARX sikkerhetssystemer gir betingelser for en økonomisk installasjon, enkel administrasjon og trygge brukere. Hvis du allerede har et ARX adgangskontrollsystem, kan du enkelt oppgradere systemet ditt med en alarm. Alarmer i ARX er godkjent som et sertifisert produkt av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering i henhold til SSF 1014, utgave 4, for alarmklasser 3 og 4.

Sikkerhet er kunnskap om trusler og risiki og hvordan de kan forebygges og unngås. Ved å installere en alarm kan disse truslene og risikoen forhindres.


Avhengig av hvem du spør, er forventningene til et sikkerhetssystem ulilke.


Det kan være at:

  • Forsikringskravene må oppfylles
  • Regjeringens krav må oppfylles
  • Brukere skal føle seg trygge

Alarmens oppgave er å gi en indikasjon så tidlig som mulig i form av alarmer i lokalene som er beskyttet eller i tilfelle et forsøk på å gripe inn med punktovervåket eiendom. En alarm har også en viktig funksjon for å skape sikkerhet for brukerne.


ARX ​​er i dag markedsleder når det gjelder adgangssystemer og med den implementerte alarmfunksjonen i ARX, skaper man ytterligere fordeler med en kostnadseffektiv installasjon, administrasjon og service for hele sikkerhetssystemet.


For at et sikkerhetssystem skal fungere, kreves det ofte et samarbeid mellom teknologi og individ, der individet spiller en viktig rolle - den beste alarmen er den som brukes. ARX ​​og ARX GO har derfor et intuitivt og enkelt brukergrensesnitt for å minimere situasjoner der usikkerhet eller usikkerhet betyr at systemet ikke brukes.


Med ARX Security Systems kan du alltid designe riktig sikkerhet i hver del av lokalene dine ved hjelp av sonering. Gjennom en detaljert logg er det også en forutsetning for oppfølging av hendelser, mistenkte brudd eller forbrytelser.


Investering i ARX Security Systems reduserer risikoen for innbrudd, forsøk på innbrudd og hærverk og dermed kostnadene dette kan medføre.