SOLENOIDLÅSER

Solenoidlås er en elektromekanisk lås for elektronisk åpning og låsing av en dør som normalt erstatter mekanisk låskasse. Solenoidlåser benyttes i hovedsak som daglås i handel, kontor og industri eller som rømningslås i både utvendige og innvendige dører. Solenoidlåser benyttes sammen med adgangssystem.