Elektrisk lås - Næring

Elektriske lås benyttes hovedsaklig i ytterdører hvor det stilles høye krav til sikkerhet, og som vanligvis innebærer en enklere avlåsing på dagtid. Motorlåser benyttes ofte som nattlåser styrt via alarm i adgangssystemet. S olenoidlås, elektrisk sluttstykke og magnetlåser benyttes ofte som daglås og styres helt av adgangssystemet. Dette på grunn av brukervennlighet, brann og rømning. Forsikringsgodkjent avlåsing om natten, rømningsikker og brukervennlig avlåsing på dagtid. Viktig! Alle sikkerhetslåser med delt sylinderfallrør (360grader) må benytte 55 42M / 5572M  knappsylinder med magnet dersom dette ønskes.