Dørautomatikk slagdør

Automatiske slagdører benyttes for åpning og lukking av dører inne, eller store og tunge dører ute. Slike dører er et viktig bidrag til å tilfredsstille dagens krav til universell utforming. De har også en viktig funksjon ved å forebygge spredning av brann.