TIMER

TEKNISK BISTAND FRA EDL

ASSA ABLOY utøver konsulent- og teknisk bistand etter nærmere avtale. Vi forbeholder oss retten til å kunne
fakturere reise, opphold, diett og timeforbruk.

Vil du kjøpe våre produkter?

Finn din nærmeste forhandler