Kodelåser

Sammenlignet med den tradisjonelle nøkkelen, har adgangskort en rekke fordeler. Et kortbasert adgangssystem gir økt sikkerhet, samtidig som det er rimeligere og enklere å administrere. Bedriften kan enkelt styre hvem som skal ha adgang hvor, og til hvilken tid. Skulle et kort komme på avveie, kan det umiddelbart slettes eller erstattes.