Informasjonsbærer

Adgangskort eller -brikker kommer i ulike varianter basert på hvilken kortteknologi de støtter. I tillegg finnes det variasjoner av kort og brikker med berøringsfri smartkortteknologi avhengig av nødvendig minnekapasitet. Det anbefales å benytte kort og brikker med høy minnekapasitet i offline installasjoner, samt hvis det ønskes å benytte samme kort/brikke i flere applikasjoner.