Frittstående kode- og kortlåser

Sammenlignet med den tradisjonelle nøkkelbaserte låsen, har enheter for benyttelse av adgangskort eller kode en rekke fordeler. En slik løsning gir økt sikkerhet, samtidig som det er rimeligere og enklere å administrere. Man kan styre hvem som skal ha adgang hvor, og det er enkelt å fjerne et korts adgang eller endre kodene for adgang til døren.