ARX Sikkerhetssystem

Når du velger å investere i et sikkerhetssystem skal du ikke kjenne deg låst til én løsning, men kunne vokse i ditt system på en veltilpasset måte, og vite at det er fremtidsrettet. I ARX kan du få et avansert online system med høy sikkerhet sammen med brukervennlige offline lesere. Vi kaller det tilpasset sikkerhet - riktig sikkerhet på riktig dør. Du får et optimalt sikkerhetssystem som dessuten er kostnadseffektivt. Ved at ARX kan kombinere adgangssystem og innbruddsalarm i samme system skaper man sikkerhet og trygghet i de fleste anlegg fra små enkle bygg til store komplekse anlegg med mange geografisk spredte bygg. Samme leser kan benyttes både for betjening av alarm og adgang til området og felles undersentraler og kabling effektiviserer installasjonen. Eiendommer som har et adgangskontrollsystem installert kan på en svært enkel måte installere innbruddsalarm, idet systemene benytter samme kabel og produkter i dørmiljøet. Systemet er fleksibelt å adminstrere, fordi man fritt kan konfigurere hvilke kortlesere som skal kunne koble alarmen forbi de ulike alarmsonene. Også styringen forenkles fordi store deler av konfigurasjonen i systemet skjer fra ett og samme brukergrensesnitt. Sentralene i ARX benytter en måte å kommunisere på som er unik i sikkerhetsbransjen, og som er velprøvd innenfor databransjen. Alle sentralenheter benytter dynamiske IP-adresser, kommuniserer med protokollen SSL/TLS, og bytter automatisk til kundespesifikke krypteringsnøkler i sammenheng med installasjonen. Metoden kan sammenlignes med den måten bankene kommuniserer på. Derfor kan ARX installeres uten sikkerhetsrisiko i bedriftens eller eiendommens eksisterende nettverk, hvilket utgjør en kostnadseffektiv løsning fordi du ikke behøver å opprette et eget nettverk for ditt sikkerhetssystem. Programvaren i sentralenhetene er dessuten signert, og kan ikke byttes ut med manipulert og/eller usignert programvare. Beslutninger om for eksempel adgang i henhold til skjemaet for dørmiljøet tas av sentralenheten alene. Det betyr at systemet kan opprettholde sin sikkerhet og funksjonalitet, selv ved et eventuelt kommunikasjonsavbrudd eller et serverproblem. Det innebærer også at ARX belaster nettverket minimalt, idet beslutningene tas i undersentralen. Programvaren i ARX er bygget opp av moduler, Som kunde trenger du aldri installere flere funksjoner enn du behøver. Velg helt enkelt hvilke funksjoner din bedrift har behov for. Dersom bedriften i ettertid vokser og får behov for mer funksjonalitet, er det fullt mulig å komplettere med ønskede funksjoner. ARX Adgangssystem er i utgangspunktet designet for enkelt å kunne vokse og tilpasse seg endringer i bedriften. Den moderne IT- strukturen med åpne og standardiserte grensesnitt er godt forberedt for integrering med eksterne systemer, slike som Galaxy innbruddsalarm, booking-systemer, besøkssystemer, foto-id og systemer for grafisk presentasjon. RX WEB benytter de samme komponentene som ARX men har en brukervennlig og enklere programvare innebygget i sentralen med brukergrensesnitt mot kundens nettleser. For mindre anlegg forenkler det idriftsettelse og opplæring av kunde og det er ikke behov for å installere programvare eller benytte en bestemt PC. Siden de samme komponenter benyttes er det enkelt å oppgradere til ARX når behovet melder seg.

Her finner du en oversikt over alle produktene ASSA ABLOY tilbyr i Norge. I og med at vi ikke selger direkte til sluttbruker er produktene ikke merket med priser. Ta kontakt med din nærmeste forhandler for å finne priser.  Kunder med kundenummer kan handle direkte på webshopen. Den finner du øverst til høyre på alle sidene våre.