Pål Mathisen

Administrerende direktør

pal.mathisen@assaabloy.com

Telefon: +47 69 24 52 00
_______________________________________