Om ASSA ABLOY Opening Solutions Norway

Privatlivet og næringslivet har noe felles; et ideal om færrest mulig stengsler for fri utfoldelse, bevegelsesfrihet, gjestfrihet og sjenerøsitet – uten at det skal gå ut over opplevelsen av trygghet. Vi søker å tilfredsstille disse behovene gjennom et bredt spekter av produkter og tjenester som sikrer alle typer verdier.

Vi er dessuten ledende leverandør til produsenter av dører, vinduer, porter, innredninger, heiser og fasader. 

Dørløsninger som oppfyller alle krav...

Nye tider tider krever nye løsninger. Det digitale skiftet har gjort sitt inntog også innenfor avlåsning og adgangskontroll. Elektroniske og elektromekaniske løsninger byr på muligheter for å skape sikkerhet og trygghet i enhver sammenheng.

...og forsterker den arkitektoniske visjonen

ASSA ABLOY ønsker å være i førersetet når det gjelder utvikling av nye produkter og løsninger. Vi var tidlig ute med BREEAM-sertifisering og vi har bred kompetanse på miljøvennlige byggeprosjekter. Vi har også tatt en ledende rolle innenfor BIM og moderne prosjekteringsverktøy.

Finn ut mer om BIM og prosjektering