Policy for kvalitet, HMS og ytre miljø

ASSA ABLOY Opening Solutions skal kontinuerlig jobbe for å møte kundenes krav og forventninger, og samtidig sikre en god miljøprofil, et trygt arbeidsmiljø og et ledende kvalitetsnivå.

Dette betyr at vi skal ha spesiell fokus på å:

 

  • Holde avtaler, følge planer, ha respekt for, og ta hensyn til, kolleger, kunder og leverandører.
  • Være tydelige på hvilke krav og forventninger du stiller til dine kolleger, kunder og leverandører. Være bevisst på hvilke krav og forventninger de har til deg.
  • Ta ansvar for å sikre god kommunikasjon i hele verdikjeden; mellom deg, kunder, kolleger og leverandører.
  • Forbedre eget prestasjonsnivå, interne rutiner, utstyr, produkter og tjenester – kontinuerlig.
  • Bidra til å nå de årlige målene innen kvalitet, ytre miljø og HMS.
  • Sørge for at våre aktiviteter, produkter eller tjenester ikke har negativ miljøpåvirkning. Derfor stiller vi høye krav – ikke bare til oss selv, men også til våre leverandører, underleverandører og andre samarbeidspartnere når det gjelder miljøarbeid, sporbarhet og etisk handel.

 

 

For ASSA ABLOY Opening Solutions

Ski, 01.11.2018  

Pål Mathisen

Administrerende direktør