Teknisk support

Her supporteres alle produkter som har vært kjøpt fra oss i det profesjonelle markedet de siste årene og som dekkes av vanlige garantibestemmelser.

Vi skiller imidlertid på den supporten vi gir kostnadsfritt og den som må godtgjøres. Som en hovedregel er det support av de eldste produktene og systemene vi krever betaling for. Vi krever også godtgjøring av forhandlere som ikke følger de kursene vi anbefaler og tilbyr. Dette gjelder både grunnleggende kurs og oppgraderingskurs.

Er du privatkunde eller sluttkunde?

Dere skal alltid først henvende dere til det stedet hvor produktet er kjøpt for å få hjelp. Det kan være en låsesmed f. eks. et TrioVing Sikkerhetssenter (TVSS) eller en byggevareforretning som COOP, Jernia, Bauhaus, Maxbo eller tilsvarende.

Finn nærmeste forhandler: HER

Trenger du Yale-support?

For Yale Doorman og andre Yale-produkter, finner du nyttig informasjon i forbindelse med installasjon  og bruk  på yalehome.no

Teknisk support - det beste valget

Klikk på knappen for å registrere en sak hos vår teknisk support.

Yale Support åpningstider:

Mandag-fredag: 08:00-20:00
Lørdag-søndag: 10.00-15.00

Registrer en sak her!

Supporttelefon

Produkter kjøpt fra andre leverandører enn ASSA ABLOY Opening Solutions Norway, supporteres ikke.

Låsesmeder, installatører og andre profesjonelle sluttbrukere er velkommen til å benytte vår supporttelefon vederlagsfritt. 

Vi forbeholder oss likevel retten til å fakturere medgått tid når innringer / forhandler:

  • - Ikke har vært på kurs eller ikke er sertifisert av ASSA ABLOY Opening Solutions Norway for å selge produktet/løsningen
  • - Under et begrenset tidsrom har fremmet samme utfordring/problemstilling gjentatte ganger
  • - Henviser eier/systemforvalter direkte til vår supporttjeneste uten at dette er særskilt avtalt på forhånd.
  • - Under brukeropplæring for sluttkundeforhandler benytter installatører som ikke har vært på kurs hos ASSA ABLOY Opening Solutions Norway og vi må bistå per telefon

Telefon: 
69 24 52 00 og tast deg frem til Teknisk support

E-post: 
technicalsupport.no.openingsolutions@assaabloy.com

Prisstruktur

Mange av henvendelsene til oss kan være relativt raskt å besvare for supportapparatet. 

Vi vil fakturere den til enhver tid gjeldende timerate, dog med en minimumsfakturering på kr 1000,- per oppdrag.

 Etter avtale med vår salgsavdeling vil vi kunne tilby betalt support når:

  • vi deltar i prøveinstallasjoner
  • vi deltar ved idriftsettelse

Se oversikt over software vi supporterer HER