Teknisk support

Her supporteres alle produkter som har vært kjøpt fra oss i det profesjonelle markedet de siste årene og som dekkes av vanlige garantibestemmelser.

Vi skiller imidlertid på den supporten vi gir kostnadsfritt og den som må godtgjøres. Som en hovedregel er det support av de eldste produktene og systemene vi krever betaling for. Vi krever også godtgjøring av forhandlere som ikke følger de kursene vi anbefaler og tilbyr. Dette gjelder både grunnleggende kurs og oppgraderingskurs.

Er du privatkunde eller sluttkunde?

Dere skal alltid først henvende dere til det stedet hvor produktet er kjøpt for å få hjelp. Det kan være en låsesmed f. eks. et TrioVing Sikkerhetssenter (TVSS) eller en byggevareforretning som COOP, Jernia, Bauhaus, Maxbo eller tilsvarende.

Finn nærmeste forhandler: HER

Trenger du Yale-support?

For Yale Doorman og andre Yale-produkter, finner du nyttig informasjon i forbindelse med installasjon  og bruk  på yalehome.no

Teknisk support - det beste valget

Klikk på knappen for å registrere en sak hos vår teknisk support.

Yale Support åpningstider:

Mandag-fredag: 08:00-20:00
Lørdag-søndag: 10.00-15.00

Registrer en sak her!

Supporttelefon

Låsesmeder, installatører og andre profesjonelle sluttbrukere er velkommen til å benytte vår supporttelefon vederlagsfritt. 

Vi forbeholder oss likevel retten til å fakturere timer og medgåtte kostnader når innringer / forhandler:

  • ikke har vært på kurs eller ikke er sertifisert
  • har ringt om samme utfordring gjentatte ganger.
  • henviser sluttkunde til oss for support uten at dette er avtalt
  • vi holder brukeropplæring for sluttkundeforhandler benytter installatører som ikke har vært på kurs hos ASSA ABLOY Opening Solutions og vi må bistå per telefon

Telefon: 
69 24 52 00 og tast deg frem til Teknisk support

E-post: 
technicalsupport.no.openingsolutions@assaabloy.com

Prisstruktur

Mange av henvendelsene til oss kan være relativt raskt å besvare for supportapparatet. 

Vi vil fakturere den til enhver tid gjeldende timerate, dog med en minimumsfakturering på kr 1000,- per oppdrag.

 Etter avtale med vår salgsavdeling vil vi kunne tilby betalt support når:

  • vi deltar i prøveinstallasjoner
  • vi deltar ved idriftsettelse

Se oversikt over produkter vi supporterer HER