Teknisk support

Låsesmeder, installatører og andre profesjonelle sluttbrukere kan benytte supporttelefon

Telefon:
69 24 52 00 og tast deg frem til Teknisk support

E-post:
supportdesk@assaabloy.com

Her supporteres alle produkter som har vært kjøpt fra oss i det profesjonelle markedet de siste årene og som dekkes av vanlige garantibestemmelser.
Vi skiller imidlertid på den supporten vi gir kostnadsfritt og den som må godtgjøres. Som en hovedregel er det support av de eldste produktene og systemene vi krever betaling for. Vi krever også godtgjøring av forhandlere som ikke følger de kursene vi anbefaler og tilbyr. Dette gjelder både grunnleggende kurs og oppgraderingskurs.

Supportoversikt programvare

Vi forbeholder oss videre retten til å fakturere timer og medgåtte kostnader når:

... vi bistår forhandler med support som ikke skyldes feil på produkt
... vi deltar i prøveinstallasjoner
... vi deltar ved idriftsettelse
... vi holder brukeropplæring for sluttkunde
... forhandler henviser sluttkunde til oss for support uten av dette er avtalt
... forhandler benytter installatører som ikke har vært på kurs hos ASSA ABLOY Opening Solutions og vi må bistå per telefon
... forhandler har ringt om samme utfordring gjentatte ganger

Prisstruktur

Mange av henvendelsene til oss kan være relativt raskt å besvare for supportapparatet. 

Vi vil fakturere den til enhver tid gjeldende timerate, dog med en minimumsfakturering på kr 1000,- per oppdrag.

Kontakt oss

Sjekk ut om vi har beskrevet akkurat ditt problem på vår FAQ her. Hvis ikke, ta kontakt med oss på telefon 69 24 52 00 og tast deg frem til Teknisk support.

Supportoversikt programvare

Supportert Programvare 
ARX versjon 4
RX WEB
SMARTair versjon 6-7 
SNAP versjon 3.4.7 og nyere
Web Manager
Incedo Open 

 

Utgått Programvare (supporteres ikke)  Erstattet av 
ARX versjon 1-3 ARX versjon 4
RiTa  ARX versjon 4
SMARTair versjon 1-5 SMARTair versjon 7
SMARTair Genesis -
SNAP versjon 3.4.6 og eldre Versjon 3.4.7 og nyere
TimeLox -