Generelle vilkår for kurs ved ASSA ABLOY Opening Solutions Norway AS

1. Minimum antall deltakere pr. kurs.

ASSA ABLOY Opening Solutions Norway AS forbeholder seg retten til å avlyse kurs hvis antall påmeldte deltakere er tre eller færre. Unntaket fra dette er kurset Sikrere Avlåsing der minimum antall deltakere er 6 personer.

2. Kursavgift

Gjelder per deltager, eksklusiv mva. I kursavgiften inngår normalt kurslitteratur, lunsj og kaffe. Spesialtilpassede kurs prises etter egen avtale.

Antall dager KURSAVGIFT (eks. mva)
½ dag Kr   2 500,-
1 dag Kr   6 500,-
2 dager Kr   8 500,-
3 dager Kr 12 000,-

 

3. Avlysing av kurs

ASSA ABLOY Opening Solutions Norway AS forbeholder seg retten til å avlyse kurs grunnet forhold utenfor vår kontroll (for eksempel ved sykdom, uforutsette hendelser, force majeure etc), uavhengig av tidspunkt for avlysning. ASSA ABLOY Opening Solutions Norway AS dekker ikke bestilt reise og opphold for kursdeltakere hvis kurs må avlyses.

 

4. Avmeldingsgebyr

ASSA ABLOY Opening Solutions Norway AS forbeholder seg retten til å fakturere påmeldte kursdeltakere for full kursavgift hvis kursdeltaker melder seg av kurs mindre enn 10 virkedager før kursstart eller ikke møter opp på kurset.