ASSA840C/841C (810C/811C)

Hvordan adresserer jeg en kryptert motorlås?

Først må lås kobles riktig til DAC styreenhet. Det må ikke være kontakt mellom 11-12. Lask mellom 13-14 må stå dersom standard sluttstykke benyttes. Alle dip-switcher må stå i off/venstre, deretter setter man strøm på DAC. Blå lysdiode begyner å blinke rolig, etter ca 40 sek. starter blå lysdiode å flimmre samtidig som gul lysdiode lyser. Bryt strømmen, sett dip-switch 8 i ON, Sett på strømmen igjen. Gul lysdiode lyser og blå lysdiode blinker rolig. Se manual her

Får ikke gul lysdiode til å lyse ved adressering?

Da har du ikke kontakt med låsen. Sjekk tilkobling på 5,6,7,8. i DAC styreenhet. Sjekk også plugg til lås i døren. Viktig at ledere har god kontakt, sjekk at kun avisolert del er skrudd fast.

Låsen vil ikke låse igjen, låser opp når vi tvangslåser med nøkkel?

Da har du nok glemt lask mellom 13,14. Den må være tilkoblet når du adresserer låsen. Gjelder når original sluttstykket benyttes. Dersom du benytter ekstern magnetkontakt, må låsen adresseres uten kontakt mellom 13 og 14.

Låsen låser ikke opp på signal?

Da har du nok hatt signal på 11,12 når du adresserte låsen første gang. Koble vekk 11 og adresser låsen på nytt.

Kan låsene monteres opp/ned?

Nei. Det vil si, om man monterer låsen opp/ned så endrer det flere ting. Hva med nødutstyr, da må du vri motsatt vei av det du forventer. Dette er ikke bra i en rømningsituasjon.

Har lås som tilhører annen DAC styreenhet, ønsker å bruke den på ny DAC?

Dersom det blinker rødt bak på låsen ca 2 ganger i sekundet, tilhører låsen en annen DAC. Ta av strømmen i DAC, sette den på igjen, innen 30 sekunder flytter du bryter bak på låsen opp og ned 6 ganger til den lyser konstant. Når den lyser konstant er låsen åpen og kan låsen adresseres til DAC på nytt. Se manual her

Hva er Hi-O?

Hi-O (Highly Intelligent Opening) er en standarisert ny teknologi for sikkerhet og kontroll av dørmiljøer. Hi-O gir sammenkobling og kommunikasjonsmuligheter mellom alle enheter som er i dørmiljøet. Hi-O CAN-plattformen benytter kryptert 128 bits kodenøkkel og rullerende koder (XTEA-algoritme).