ABLOY EL648

Hva er Hi-O?

Hi-O (Highly Intelligent Opening) er en standarisert ny teknologi for sikkerhet og kontroll av dørmiljøer. Hi-O gir sammenkobling og kommunikasjonsmuligheter mellom alle enheter som er i dørmiljøet. Hi-O CAN-plattformen benytter kryptert 128 bits kodenøkkel og rullerende koder (XTEA-algoritme).

Hva må monteres når EA200 nødutstyr skal benyttes?

En liten regulator som følger med MÅ monteres ellers kan låsen kile seg. Se tegning i manual her

Låsen vil ikke låse igjen?

Først må man sjekke avstand mellom dør og karm, Maks 7mm. Deretter kan du bruke en løs magnet og holde den opp mot sort firkant på stolpen, dersom denne ikke trigger er det feil på komponent i lås. Dersom man monterer en ekstern magnetkontakt kan man bruke låsen i mange år til.

Jeg må ha ekstern magnet da det er for stor avstand mellom dør og karm?

Ekstern magnet kobles mellom hvit og brun leder. Husk, hvit leder kan ikke fjernes!

Låsen står å hakker men vil ikke låse igjen?

Sjekk tilkoblinger i styreenhet. Hvit leder kan være skadet eller har dårlig kontakt. Sjekk også resten av kablene.

Hakereilen vil ikke gå ut eller inn.

Dersom det er byttet til langfrontstolpe for utskiftning må denne stolpen ha samme nummer som backset på låsen 25 elle 35.