DA EMO

Ønsker å gjøre om EMO fra skyvende til trekkende?

Det går, men du må bestille nytt armsystem

EMO gir ikke strøm til sluttstykke før døren er halvveis åpnet

Sjekk tilkoblingene. Hvis dette ikke hjelper må styrekortet byttes.

Hvordan justere endeslag når ikke døren går skikkelig igjen?

Du må justere mer fjærkraft. Bruk POAS og CLTQ.

Hva følger med i pakken?

Komplett enhet med arm.

Hva er strømtrekket på EMO?

Strømtrekket er på maks 75 W

Får ikke sluttstykke til å fungere?

Må ha lask mellom 3 og 11 på tilleggskortet.

Får ikke sluttstykket til å veksle

Automatikken må stå i "stengt" eller "utgang" for at dette skal fungere

Kan EMO monteres på dørblad?

Nei, dette går ikke

"Dørautomatikk må ha UPS", hva betyr dette?

Det er en batteribackup for 220V. Dette for at dørautomatikken skal fungere selv om strømmen går. Dette er ofte innebygget under lokket på automatikken, alternativt må man ha en separat batteribackup montert ved siden av.

EMO gir konstant spenning til sluttstykke

Automatikken må stå i "stengt" eller "utgang" for å løse dette problemet.

Hvor mange ledere er det i en albuekontakt?

Det er to ledere til en albuekontakt