Ofte stilte spørsmål om CLIQ

Feil/glemt pin kode på programmeringsnøkkel

Har du byttet pin kode på din programmeringsnøkkel og ikke husker denne eller prøvd pin kode for mange ganger kan du løse dette på følgende måte.

Ved førstegangslevering av systemet fikk dere en brev med pin kode og PUK kode  til programmeringsnøkkel. Ha dette brevet klart før du begynner: Er dette mistet kan det bestilles nytt med en bestilling fra den som har rekvisisjonsrett på systemet.


- Åpne låsplanen til låssystemet ditt hvis det ikke allerede er gjort.
- Klikk på verktøyknappen "CLIQ-oppgave". Vinduet "CLIQ-oppgaver" vises med lukket, rød hengelås.
- Velg "Funksjoner" på menylinjen og deretter velger du "Endre PIN-kode".
- Du får nå opp spørsmål om "Oppgi PIN-kode". Denne har du jo mistet/glemt, så du skal legge inn feil pin-kode og bekrefte feilmeldingen som da dukker opp helt til du får meldingen "Pin-kode lagt inn feil for mange ganger!" Dette skal skje etter 5. gang du legger inn feil PIN-kode.
- Du får nå opp spørsmål om "Oppgi PUK-kode for å låse opp Master Programmerings nøkkel". Legg inn PUK koden som står på arket som fulgte med låssystemet. Vær nøyaktig, små og store bokstaver er ikke like, og på enkelte tastaturer kan man ha aktivert/deaktivert skriving av tall. Vær OBS på dette på bærbare PC’er som har talltaster på samme taster som de vanlige bokstavtastene!
- Du får melding om at PUK-koden er godkjent når du har lagt inn korrekt PUK-kode.
- Oppgi ny PIN-kode i dialogboksen "Oppgi ny PIN-kode", dvs dette er den PIN koden som du ønsker å lagre i programmeringsnøkkelen. PIN-koden må være på 6 tegn, tallene 0-9 og bokstavene a-z, A-Z kan benyttes.
- Hvis dett er en annen PIN-kode enn det som står på kodearket, så kan det være lurt å skrive den nye koden ned på det samme arket og oppbevare dette på et sikkert sted.
- Den nye PIN-koden må bekreftes i dialogboksen "Bekreft ny PIN-kode". Dette er for å kontrollere at du ikke har skrevet noen feil.

 

Erstatning av sylinder eller reklamasjonssylinder

Dette er en veiledning på hva du må gjøre når du erstatter eller får en sylinder tilbake fra en eventuell reklamasjon. Dvs at du får en sylinder fra oss som har samme sylinder nummer (merking) du allerede har i din låsplan fra før. Da må informasjon fra din låsplan sendes til sylinder før den kan tas i bruk.

Dette gjør du på følgende måte:
Skriv låsplanens CLIQ funksjonalitet til sylinder.
1. Start opp TrioVing SNAP og sørg for at låsplanen vises på skjermen.
2. Marker korrekt sylinderlinje i låsplanen. Søk f.eks. på sylindermerking eller rombeskrivelse. Sylindermerking (eller merking) er alltid unik og viser hva som er stemplet på sylinderhuset.
3. Fra menylinjen velg menyvalgene: Låsplan, Sylinder, CLIQ, Skriv om sylinderen.
4. Bekreft meldinger som vises ved å trykke på <OK>.
5. Vinduet CLIQ-oppgaver åpnes.
6. Hvis dette ikke er gjort, sett Programmeringsnøkkelen i programmeringsenheten.
7. Klikk på <Send>-knappen.
8. Legg inn PIN-kode om du blir bedt om dette.
9. Ta programmeringsnøkkelen ut av programmeringsenheten (PE) og sett den inn i sylinderen som skal programmeres. Vent på bekreftelsessignal (to pip).
10. Ta programmeringsnøkkelen med tilbake til PE og sett den i port 1.
11. Klikk på <Les inn>-knappen.
12. Når bekreftelse er lest inn fra Programmeringsnøkkel, er sylinderen korrekt oppdatert og er klar til å tas i bruk.

Aktivering av programmeringsnøkkel (C-nøkkel)

Som standard leverer vi et CLIQ system med 1 C-nøkkel. Dette er da også automatisk Master C-nøkkel (MC-nøkkel) Vi kan også levere CLIQ systemer med flere C-nøkler hvis kundene ønsker dette. Når vi levere et system med mer enn 1 C-nøkkel er det alltid en (og kun 1) MC-nøkkel. De andre C-nøklene som leveres blir vanlige C-nøkler.

Det må alltid finnes en MC-nøkkel til et CLIQ system. Antall C-nøkler er valgfritt fra 0 og oppover (ingen begrensning).

Når et CLIQ system leveres, så er det kun MC-nøkkel som er aktiv. Denne har også automatisk rettighet til å programmere alle CLIQ sylindere i låssystemet. Dette kan vi ikke forandre på. Til MC-nøkkelen leveres det også et ark hvor PIN og PUK kode for denne står notert. Ta godt vare på og oppbevar dette arket på et sikkert sted.

Alle vanlig C-nøkler leveres inaktive uten PIN og PUK kode. Innen man kan bruke en C-nøkkel må denne aktiveres. PIN kode til C-nøkkelen blir tildelt under aktiveringen. For å aktivere en C-nøkkel må man ha MC-nøkkelen tilgjengelig.

Aktivering C-nøkler:
1. Start TrioVing SNAP og åpne låsplanen for det aktuelle låssystemet.
2. Sett MC-nøkkel i port 1 i programmeringsenheten.
3. Fra menylinjen velg Låsplan, Utseende, Utvalg
4. Under ”Nøkler”, sett et merke i ruten foran ”C-nøkler” for å vise C-nøkler i låsplanen og klikk <OK>
5. Ved spørsmål om PIN-kode, skriv inn MC-nøkkelens PIN-kode og klikk <OK>.
6. Låsplanen vises nå med C-nøkkel som første nøkkellinje. C-nøkler vises også i låsplanen med et annet symbol, en hake istedenfor et kryss, for å skille C-nøkler fra vanlige nøkler.
7. Utvid C-nøkkellinjen ved å klikke på pluss-symbolet. Slik at alle C-nøkkelgrupper og individer vises. I antall feltet for hver C-nøkkelindivid vises tekste ”Ikke aktiv” eller  ”Aktiv” avhengig av om C-nøklene er aktiverte eller ikke. MC-nøkkel vises alltid som aktiv.
8.  Høyreklikk på C-nøkkelindividet som skal aktiveres og velg Status, Aktiv fra menyen som vises
9. Bekreft at det er korrekt C-nøkkel som skal aktiveres ved å klikke på <OK>.
10. Følg anvisningene på skjermen og sett C-nøkkel i port 2 i programmeringsenheten. Klikk på <OK>.
11. Oppgi PIN-Kode som skal gjelde for denne C-nøkkelen. Denne PIN-koden må være på 6 tegn, hvor alle tall og bokstavene a-z er gyldige tegn. PIN kode bør huskes eller noteres ned og oppbevares på et sikkert sted. Det er mulig å bytte PIN på en C-nøkkel med hjelp av MC-nøkkel om PIN-koden glemmes.
12. Bekreft ny PIN-kode pånytt.
13. Ta ut MC-nøkkel av port 1 i PE og flytt C_nøkkel fra port 2 til 1.
14. Klikk på <OK> når melding som bekrefter at C-nøkkel er aktivert vises. C-nøkkel er nå aktiv. Dette vises også i låsplanen med teksten ”Aktiv” i antallfeltet for det valgte C-nøkkel individet.

 

Selv om C-nøkkel er aktiv, er det ingen automatikk i at denne nå kan brukes til å programmere alle sylindere i låssystemet. MC-nøkkel har automatisk tilgang til alle sylindere. Hvis det i låsplanen vises en oransje sirkel ”appelsin” har C-nøkkelen tilgang og kan utføre programmering. Hvis det derimot er en hvit sirkel ”snøball” har ikke C-nøkkel tilgang og kan ikke utføre programmering av sylinder

For en C-nøkkel gjelder det at man må gi denne tilgang på samme måte som for en vanlig brukernøkkel. Man kan også få et ferdig ”plug’n play” oppsett fra fabrikk for dette slik at C-nøkler kan programmere de sylindere som man ønsker, men da må dette spesifiseres når låssystemet settes opp. Når låssystemet er installert og i drift må MC-nøkkel brukes for å programmere om tilgang for C-nøkler. Denne programmeringen skjer på samme måte som når man gir eller tar bort tilgang for en vanlig bruker nøkkel.

Hvis man har et system med flere C-nøkler ut over MC-nøkkel, bør man tenke på om man i daglig drift kun benytter C-nøkler og oppbevarer MC-nøkkel på et sikkert sted. Da er det kun behov for MC-nøkkel når man skal aktivere en inaktiv C-nøkkel eller skal forandre rettigheter for aktive C-nøkler. Det har ikke så stor sikkerhetsmessig betydning om man mister en C-nøkkel som når man mister en MC-nøkkel.