Ofte stilte spørsmål om ARX

Ønsker en oversikt over hva som er siste gjeldende versjon av ARX

Siste gjeldende versjon av ARX som supporteres av TrioVing, finner du på linken under.

Nedlastninger

Finnes det oversikt over feilsøking når ARX server ikke starter?

Vi vil anbefale å sjekke systemloggen i ARX (ligger i mappen logs) og eventuelt sende den til supportdesk@assaabloy.com

Som regel skyldes manglende start følgende: Manglende rettigheter for bruker, port som ARX ønsker å benytte er allerede i bruk, feil i database.

Hvilke muligheter finnes for å hente informasjon i ARX og bruke det f.eks. i debitering/faktureringssystem ?

Import/Eksport modulen i ARX gir mulighet for henting av logghendelser. Debitering/fakturasystemet må da ha en programvare som kan trekke dette ut av ARX selv. Egen manual for import/eksport kan lastes ned fra ASSA ABLOY i Sverige. https://teknisksupport.assa.se/

Hvordan gjør man IP-oppsett på egen PC ?

Gå på "kontrollpanel" og velg nettverks- og delingssenter" Velg videre "Lokal tilkobling" og "Egenskaper" . Velg internet protokoll 4 og "Egenskaper" og velg fast eller tildelt IP-adresse.

Hvordan slår man på telnet ?

Gå til "kontrollpanel" og velg "legg til- fjern programmer". Velg Slå på/av Windows funksjoner. Det skal nå bygge seg opp en liste med ting man kan slå på eller av av windows funksjoner, deriblant telnet tjener og telnet klient.

Ønsker forklaring på setup i telnet

Setup i telnet er en liten veivisermeny som ligger i alle ARX/RX sentraler, og som gjør det lettere å gi sentralen nettverksverdier. Se manual for den enkelte (under)sentral:

LCU9016

LCU9101

RX9016

RX9101

Ønsker forklaring på Hi-O i ARX

Hi-O i ARX kommuniserer direkte med produktet/enheten i døren. Enheten vises med produktinformasjon og antall ganger brukt samt "Heart beat" som forteller at den er med.

Ønsker veilledning i oppsett av Hi-O i ARX

Hi-O i ARX er veldig enkelt. Kryss av for at det er en Hi-O DAC, Høyreklikk på DAC'en og velg "legg til Hi-O noder" i installasjonstreet. Enhetene kommer nå automatisk inn. Forutsetter at DAC er resatt korrekt.

Finnes det oversikt over hvordan man åpner TCP port i brannmur ?

På ARX server: Gå til "kontrollpanel", deretter til "brannmur" og velg "avanserte innstillinger". Trykk på "innkommende regler" og velg "Ny regel". Velg regel for Port og legg til TCP-porten 5002 og kall regelen for "ARX" videre i veiviseren.

Hvordan kobles heis relèer og lesere i ARX ?

Man trenger heismodul (felles for lisensen) og en undersentral (9016 eller 9017) pr. heis. I tillegg trenger man en heisleser (i heisstol) som kobles direkte på egen plugg (uten DAC) på første dørkort i sentralen. SiO 2-16 relesentral plasseres i heismaskinrom og kobler inn/ut de enkelte etasjen man har tilgang til. SiO 2-16 gis adresse 17 og kobles inn som en vanlig DAC på dørkort.

Hvordan gjør man master reset av ARX sentraler ?

For 9016/9017/6516/Master er det dip 8 på og strøm på i 1-2 minutter. Rød/Grønn veksler når ferdig. For 9101 er det DIP6 på og strøm på i 1-2 min.Rød/Grønn veksler når ferdig.

Hva er handicapfunksjon i ARX ?

Handikapfunksjon krysses av per person, og gir personen inntil 3 ganger så lang tid til å taste PIN, samt intil tre ganger så lang åpningstid. Man kan også definere relé på relékort som handikaprelé. Det kan eksempelvis brukes til å starte  dørautomatikk.

Får ikke kontakt med server, hva gjør jeg ?

Man sjekker om ARX-servertjenesten er startet, om maskinen som tjenesten går på har riktig IP-adresse eller navn. Man bør også sjekke om man kan nå denne IP-adressen.