Ofte stilte spørsmål om Aperio:

Finnes det dekkplate til Aperio kortlås, som dekker over hull og merker?

Ja, dekkplate til Aperio kortlås finnes i følgende dimensjon: 1,5 x 58 x 327 mm.

Denne er laget for å dekke over hull og merker etter langskilt som har sittet på døren.

Jeg skal montere Aperio kortlås før adgangskontrollsystemet er idriftsatt. Hva bør jeg tenke på?

Levert fra fabrikk, er ytre vrider alltid aktiv, hvilket betyr at døren ikke er låst.

Aperio enheten kan brukes som mekanisk låskasse inntil adgangssystemet blir installert.

Første gang du setter i batteriet er denne funksjonen ikke lenger et alternativ, og døren låses.

Hva er gummiringene som følger med kortlåsen til?

Disse forhindrer at skiltene på kortlåsen løsner over tid. Vi anbefaler å bruke disse.

Jeg har tatt ut batteriet av en Aperio-enhet. Bør jeg sette inn et nytt batteri?
Batteriets levetid er beregnet ut fra målt energiforbruk for hver låsoperasjon, som låse opp døren, låse døren, osv.
Denne telleren resettes når batterit blir tatt ut. Setter du inn det gamle batteriet vil låsen tro at den har fått et helt nytt batteri. Dette kan føre til at låsen går tom for strøm uten at feilmelding bli gitt.
En regel er derfor: alltid sett inn et nytt batteri etter at det gamle batteriet er tatt ut.
Hva brukes USB-kontakten på Aperio V3-låser til?
  • Når batteriet er tomt, kan du bruke USB-kontakten på leseren til nødstrøm for å åpne døren.
  • Bruk denne typen kabel: USB hann / Micro-B-hann og koble denne til PC eller en mobiltelefon lader (5V 500mA).
  • Samme type kabel kan brukes når du programmerer leserne ved hjelp av PAP programvare.
Aperio kortlås fungerer ikke, det blinker rødt 10 ganger

På E100 (Skandinavia), er den ytre- og den indre delen paret sammen.

Hvis den ytre- og den indre delen ikke “kjenner” hverandre, vil leseren lysdiode blinke 10 ganger rødt.

Bland derfor ikke ulike indre og ytre skilt sammen. På innsiden av begge delene står en MAC-adresse, som skal være lik på indre og ytre skilt.

Hvilken avstand til støykilder bør HUB plasseres?

Wi-Fi / WLAN-rutere og andre radiosendere som opererer i 2,4 GHz-båndet, bør holdes på minst 3,5 meters avstand fra kommunikasjons HUB og Aperio enheter.

Andre mulige kilder til forstyrrelser er mikrobølgeovner, elektriske motorer, trådløse nødutgangskilt og andre med høyeffekt elektrisk utstyr. Hold minst 3,5 meters avstand til kommunikasjons HUB og Aperio enheter.

Hva er forskjell mellom intern og ekstern antenne?

Intern antenne gir et elipseformet signal ut fra fronten på HUB'en og egner seg best til veggmontering.

Brukes ekstern antenne gir HUB'en et smulteringformet dekningsområde og egner seg best til takmontasje. Husk å sett dip 10 i "off" på HUB'en ved bruk av ekstern antenne. Ekstern antenne gir ikke bedre dekning, men annerledes dekning (se bilde under).

Bildet under viser riktig plassering med bruk av ekstern antenne.

Finnes det en sjekkliste for å minimere feil ved en Aperio-installasjon?
•Korrekt plassering av HUB
•Korrekt Firmware
•Sjekk radio kommunikasjon
•Korrekt plassering av Aperio enheter
•HUB og Aperio-enhet må benytte samme radiokanaler
•Korrekt DIP-switch-innstilling i.hh.t. manual 
•Kontroller om funksjonen du trenger har støtte i adgangssystemet
•Sjekk om “Show Advanced setting” er haket av i PAP
•Hvis installasjonen er i kundemodus, må du huske krypteringsnøkkelen
Jeg får ikke tilgang til alle valgene og innstillingene i PAP

Da er ikke "Show advanced settings" huket av under "User Settings" i PAP

Hvordan koble HUB'ene med RS485 kommunikasjon?

Det er viktig å huske på at RS485 er en rett BUS. Stjernekobling er ikke lov.

 

DIP-switch 6 og 7 aktiverer Pull Up og Pull Down-motstand, som må være aktivert på én enhet per buss. Enten i adgangs-systemet, eller i kommunikasjons-HUB på RS-485-bussen. DIP 8 (termineringsmotstand) blir brukt til å avslutte bussen, som aktiveres på enden av sløyfen.

Nedenfor ser du et eksempel på riktig kobling med sentralenhet plassert i starten av RS485-BUS'en:

Nedenfor ser du et eksempel på riktig kobling med sentralenhet plassert i midten av RS485-BUS'en: