Regjeringskvartalet

/global/scaled/2848x1239x0x356x1000x435/Local-assaabloyopeningsolutionsNO-Referanser-h-blokka.jpg

H-blokka er midtpunktet i regjeringskvartalet. Bygget sto ferdig i 1958 og var et av hovedstadens første høyhus. Bygget har frem til hendelsene 22. juli 2011 huset Justis- og politidepartementet, og etter en påbygging med to etasjer, statsministerens administrasjon. Vi har gjennom de forskjellige bygge- og moderniseringsfasene stått for leveransene av låser, beslag og adgangskontroller.