Beslagliste

Beslaglister ivaretar tre hovedfunksjoner:

 • Anbudsgrunnlag
  Beslaglisten definerer kvalitetsnivå og mengder. Dette sikrer at du får komplette og sammenlignbare priser på låssystem og beslag.

 • Produksjonsgrunnlag
  Beslaglisten er et produksjonsgrunnlag for dørprodusenter og beslagsleverandører, og også i noen grad for elektroinstallatører. Beslaglisten kan overføres til en låsplan.

 • FDV-dokumentasjon
  Beslaglisten utgjør en viktig del av byggherrens FDV-dokumentasjon.

  Beslagliste er nødvendig for å sikre at alle viktige dørfunksjoner blir grundig planlagt, forberedt og bygget inn på riktig tidspunkt. Beslaglisten tar hensyn til brukernes ønsker og krav for alle dører og sikrer at gjeldende regler og forskrifter med hensyn til brann, rømningsveier og innbruddssikring blir ivaretatt.

Hver beslagliste fra ASSA ABLOY Opening Solutions er en detaljert og komplett liste av omfang, kvalitet, type og antall for hvert nye bygg som beskrives. Ved å benytte beskriverne fra oss får du et gjennomarbeidet og solid grunnlag for enklere, sikrere og bedre anbudsregning og anbudskontroll.
Plantegning, dørskjema og branntegninger er grunnlaget for beslaglistene og når listene er klare, utarbeides også et mengdesammendrag for hver enkelt beslagtype.
I de prosjektene hvor dørtypene eller dørnumre ennå ikke er definerte, kan vi også sette opp forenklede beslaglister ut fra den funksjonen hver enkelt dør skal ha.

Kontakt oss tidlig i prosjekteringsfasen!

Ved å kontakte oss tidlig i prosjekteringsfasen oppnår du:

 • Riktig avlåsning
  Bygget får et gjennomtenkt og riktig avlåsningssystem. Dagens teknologi gir mange muligheter og det er mulig å velge alt fra tradisjonelle mekaniske systemer til de mest avanserte elektromekaniske løsningene med adgangskontroll, soneinndelinger og elektroniske nøkler.

 • God totaløkonomi
  Hasteløsninger blir ofte vesentlig dyrere enn de som er godt planlagte. Hasteløsninger er også sjelden like gode som de best planlagt.

 • Sikkerhet på dine vilkår
  Bygget får løsninger tilpasset dine ønsker og behov, både når det gjelder hvem som kommer inn i byggets ulike soner, men også hvordan alle kommer ut – fort – når det er påkrevet.

 • Løsninger tilpasset offentlige krav og pålegg
  Vi sørger for at løsningene som anbefales er i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter, pålegg, retningslinjer og anbefalinger gitt av blant annet:
  o FG  – Forsikringsselskapenes Godkjenningsnevnd
  o DSB – Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
  o NSR – Næringslivets sikkerhetsråd
  o KRD – Kommunal- og regionaldepartementet
  o NS  - Nasjonal standard

Ta kontakt for en uforpliktende prat om ditt eller dine prosjekter