Openings Studio™

Openings Studio™ er et nyskapende, smart, BIM-tilpasset produktbeskrivelsesverktøy som strømlinjeformer samarbeid og informasjonsdeling.

Det er utviklet for å hjelpe brukerne til å skape en mer komplett, skreddersydd og kosteffektiv design gjennom hele byggeprosjektet. Hvert prosjekt får markant tilleggsverdi - helt fra den tidlige designfasen, gjennom byggeprosjektet og til lenge etter at bygget er tatt i bruk.  

  • En komplett løsning sparer tid og krefter
  • En løsning som er i tråd med alle bygge- og prosjektforskrifter 
  • En solid løsning som sikrer optimal prosjektbeskrivelse og informasjonsdeling
  • 3D-visualisering i sanntid som forenkler brukernes opplevelse og forståelse 

Åpne døren for skreddersydd design og effektive beskrivelser her!