Web Manager

/global/scaled/5168x2248x0x773x1000x435/Other-Trioving-Illustrasjonsfoto-jobbe - pc-COLOURBOX10272953.jpg

Web Manager er en administrasjonsmodul, som ligger på ASSA ABLOY sin server.

Når man skal foreta endringer i et CLIQ Remote låssystem, behøver man kun en PC med internett-tilgang. Administratoren får forbindelse til Web Manager via browseren; det er ikke behov for et program på maskinen som skal brukes til administrasjonen.


Adgang for uvedkommende er ikke mulig
Ved installering av CLIQ Remote får man et sertifikat som skal ligge på den maskinen man vil styre låssystemet fra. Dette sertifikatet inngår i sikkerhetsoppsettet, slik at uvedkommende ikke kan logge seg inn i låssystemet. Som en ekstra sikkerhet skal administratoren også ha programmeringsenhet og programmeringsnøkkel til rådighet, i tillegg til pin-kode, når det foretas endringer i låssystemet.


Back-up kjøres automatisk
Det er ikke behov for egne back-up rutiner for det enkelte låssystem. Automatisk back-up er en integrert del av CLIQ Remote, og skjer automatisk i Web Manager.