Fordeler med CLIQ Remote

/global/scaled/1000x435x89x7x1000x435/Other-triovingNO-Produkter-SYLINDERE-CLIQ-illustration-pc-logo-R.jpg

Med CLIQ Remote har du som administrator alltid kontroll over hvem som har nøkler og hvor de kan låse opp. Det å ha kontroll på nøklene i et låssystem, utgjør en stor del av sikkerheten. Web Manager er programmet som sørger for at du kan kreve en utlevert nøkkel tilbake når brukeren ikke lenger har behov for den.


CLIQ Remote gir deg 100 % kontroll over nøklene, og dermed ingen huller i sikkerheten.

Umiddelbar omkoding - uansett hvor
Når det er behov for å gi adgangsrett, behøver du ikke sende en ny nøkkel i posten eller få brukeren til å kjøre langt for å hente den. Via Internett kan man gi beskjed til en oppdateringsenhet som nøkkelen skal ha informasjon fra.


Mistede nøkler er ikke noe problem
Hvis en CLIQ Remote-nøkkel blir borte, kan den kodes ut av låssystemet. Det er også mulig å sette en utløpstid på en nøkkel, hvilket betyr at nøkkelen ikke kan låse opp så snart en bestemt dag og tidspunkt er nådd. Hvis man velger en forholdsvis kort utløpstid, kan man opprettholde høy sikkerhet – også om uhellet skulle være ute.


Nøkkelvalidering
CLIQ Remote-nøkler kan forsynes med validering, og i praksis betyr det at brukeren må sette inn sin nøkkel i en oppdateringsenhet for å opprettholde rettighetene. Oppdateringsenheten er typisk plassert der hvor brukeren går inn når arbeidsdagen begynner. Hvis brukeren arbeider alene, langt fra virksomheten, kan han være utstyrt med en mobil oppdateringsenhet.


Forlenge nøkkelens gyldighetsperiode
Hvis en nøkkel er lånt ut til for eksempel en vikar, kan nøkkelens gyldighetsperiode ved behov enkelt forlenges. Administratoren ordner dette fra sin PC, og nøkkelen får beskjed via en oppdateringsenhet.

Ingen batterier
De elektroniske låssylindrene drives av strøm fra nøklene. Batterier skiftes derfor ikke ut ved de enkelte dørene, men kun i nøklene, ca. hvert andre år. Når en nøkkel er i ferd med å gå tom for strøm, gir den beskjed god tid i forveien. Det er altså ikke noen fare for at det oppstår situasjoner der åpning hindres av strømmangel.


Ingen kabler
Det er ikke behov for å trekke kabler som ved et adgangskontrollsystem, og CLIQ Remote fungerer i alle låssylindere, uansett form og funksjon. Dermed er det mulig å montere CLIQ Remote på for eksempel en hengelås som er plassert på et skur midt i skogen.


Ser ut som et vanlig låssystem
CLIQ Remote har et diskré utseende, faktisk kan man ikke se forskjell på CLIQ Remote og et vanlig låssystem. Dette kan f.eks være en fordel i værneverdige bygninger og på steder der man ikke ønsker å skilte med sikkerhetsnivået.