Våre verdier

Innovasjon

Nye produkter evalueres ut ifra et livssyklusperspektiv. Mange nylig utviklede produkter sparer energi som et resutat av forbedret isolasjon og intelligent styring av forskjellige dørløsninger.

Kunder

ASSA ABLOYs ambisjon er å levere høykvalitetsprodukter som tilfredstiller kundens behov, har lang levetid og er produsert med lavest mulig forbruk av ressurser og med minst mulig påvirkning av miljøet gjennom sin livssyklus. 

Produksjon

I Konsernet skal produksjonen utføres på en sikker måte og med minst mulig fotavtrykk. Skadelige prosesser blir gradvis faset ut og erstattet med miljøvennlige alternativer.

Tilstedeværelse i markedet

ASSA ABLOY følger alle lover og regler som styrer bransjens etikk i de landene vi opererer i, og vi krever at våre partnere gjør det samme.