Våre tiltak

Bærekraftige produkter og prosesser er i sin natur mer effektive når det gjelder ressursbruk. ASSA ABLOY kan redusere kostnader og skape verdier både for konsernet selv og kundene ved å gjøre bærekraft til en integrert del av innovasjonsprosessen. Alt blir gjort for å sikre at nyutviklede produkter er så energieffektive som mulig. Vårt mål er å utvikle nye produktkonsepter som løser kundenes problemer og å skape verdi for kundene, basert på bærekraftige løsninger og prosesser.

Vi ønsker å være den mest innovative aktøren.

Innovasjon er en del av ASSA ABLOYs bakgrunn og historie. Siden 2005 har vi økt vår R&D-investeringer med 130 prosent og økt antall ingeniører innenfor produktdesign til 1 400. Salget av produkter lansert de siste tre årene står for nesten 30 prosent av totalsalget, mens salget av elektromekaniske produkter, inkludert dørautomatikk, har økt med 20 til 40 prosent av konsernets omsetning siden 2000.

En visjon om null avfall

ASSA ABLOY gjør alt for å minimere avfall der det er mulig under mantraet – Reduksjon, gjenbruk, resirkulasjon.

Dette gir oss muligheten til å flytte avfallshåndtering oppover i hierarkiet for unngå å produsere avfall i utgangspunktet. I EMEA-divisjonen har ASSA ABLOY 15 enheter som har oppnådd visjon om null avfall. For å validisere denne prestasjonen, fikk vi det internasjonalt anerkjente NGO til uavhengig å bekrefte vår Null-avfallstatus.

EPD (environmental Product Declarations)

ASSA ABLOY viser vei med konsernets over 250 miljømessige produktdeklarasjoner siden 2008. Miljømessige produktdeklarasjoner er basert på sertifkatene ISO14025 og EN15804 – internasjonale anerkjente standarder. Produktspesifikke EPD'er er verdt dobbelt så mye som industrigeneriske EPD'er.

Se gjerne igjennom vårt EPD-bibliotek.

Kunnskap øker forståelse

For å øke bærekraftig bevissthet innen ASSA ABLOY-konsernet, utdanner vi våre ansatte med korte interaktive nettkurs og gir dem mulighet til å utvikle seg. Vårt Green Team hjelper vår virksomhet til å fungere på en mer effektiv, innovativ og holdbar måte.