EPD og grønne bygg

ASSA ABLOY har siden 2008 gjennom sin deltakelse i EPD-programmet vist verden veien mot en mer transparent og bærekraftig industri.

Hovedfordeler med EPD-sertifiserte produkter

En miljømessig produktdeklarasjon er en komplett kartlegging av et produkts fotavtrykk, basert på en detaljert LCA (Lifecycle Assessment), uavhengig verifisert av en akkreditert tredjepart. Den garanterer ikke et produkts energieffektivitet eller bærekraft, men gir brukeren mulighet til gjøre et reflektert valg.

Over
250
EPDer siden 2008
Produktspesifikke EPD'er =
2
industrigeneriske EPD'er.

Hvorfor er EPDer viktig for ASSA ABLOY?

Bærekraft bidrar ikke bare til å redusere risikoen forbundet med klimaendringer og urbanisering, men øker også den langsiktige verdiskapningen.

Derfor ligger ASSA ABLOY i forkant av en mer transparent og bærekraftig global industri og har utviklet over 250 miljøproduktdeklarasjoner siden 2008. Basert på internasjonalt anerkjente ISO 14025 og EN 15804-standarder, hjelper vi våre kunder til å møte kravene til miljøsertifiseringssystemer som BREEAM og LEED, samt redusere belastning av miljøet.

Ønsker du hjelp til å bygge grønt?

Ta kontakt med oss