Bærekraftig utviklingHensyn til morgendagen er drivkraften for dagens løsninger

Innovasjon og bærekraft

Bærekraft er en sentral drivkraft gjennom hele verdikjeden i ASSA ABLOY. Og det er ikke bare i festtalene vi trekker frem bærekraft. Den er et sentralt element innenfor innovasjon, valg av underleverandører, produksjon og medarbeiderutvikling.

ASSA ABLOY har årlig produsert en bærekraftrapport, basert på GRI (Global Reporting Initiativ) sine retningslinjer siden 2005.